Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

2023-11-03 0739
Art. czytany: 99 razy

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II wg. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000,00 zł ( Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Nr 1 /2021) na wykonanie: Dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego.
Termin składania ofert: 09.11.2023 godzina: 9:00.